Milevsko pro život i pro dovolenou

Stav výlepových ploch ke dni 17.6. 2024

Foto výlepové plochy v Milevsku 1 KLÁŠTER
1

KLÁŠTER
za mostem, proti vchodu do kláštera

Foto výlepové plochy v Milevsku 2 NADJEZD
2

NADJEZD
pod nadjezdem

Foto výlepové plochy v Milevsku 3 POLIKLINIKA
3

POLIKLINIKA
před poliklinkou

Foto výlepové plochy v Milevsku 4 ČSAD
4

ČSAD
proti bráně do ČSAD

Foto výlepové plochy v Milevsku 5 KINO
5

KINO
proti kinu v ul. 5. května

Foto výlepové plochy v Milevsku 6 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
6

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
uprostřed nádraží

Foto výlepové plochy v Milevsku 7 TYRŠOVO NÁMĚSTÍ
7

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ
na rohu parku u chodníku

Foto výlepové plochy v Milevsku 8 DŮM KULTURY
8

DŮM KULTURY
u chodníku naproti Bille

Foto výlepové plochy v Milevsku 9 VZOR
9

VZOR
proti Vzoru v ul. Komenského

Foto výlepové plochy v Milevsku 10 VĚŽÁK
10

VĚŽÁK
pod ubytovnou ZVVZ v ul. Nádražní

Foto výlepové plochy v Milevsku 11 MĚSTSKÝ ÚŘAD
11

MĚSTSKÝ ÚŘAD
na rohu ul. Kpt. Sažinova a ul. Libušiny

Foto výlepové plochy v Milevsku 12 STARÉ SÍDLIŠTĚ
12

STARÉ SÍDLIŠTĚ
na rohu ul. Žižkova a ul. Čs. armády

Foto výlepové plochy v Milevsku 13 ISŠT
13

ISŠT
proti ISŠT v ul. Čs. Armády

Foto výlepové plochy v Milevsku 14 STARÉ SÍDLIŠTĚ
14

STARÉ SÍDLIŠTĚ
v autobusové zastávce v ul. P. Bezruče

Foto výlepové plochy v Milevsku 15 U STADIONU
15

U STADIONU
u chodníku naproti bus zastávce U stadionu

Foto výlepové plochy v Milevsku 16 PÍSECKÉ PŘEDMĚSTÍ
16

PÍSECKÉ PŘEDMĚSTÍ
na křižovatce v areálu tohoto sídlišť. bloku

Foto výlepové plochy v Milevsku 17 JÍDELNA LIDOVKA
17

JÍDELNA LIDOVKA
v ul. Generála Svobody

  A4 A3 A2 A1 AO
1 týden 25 Kč 30 Kč 45 Kč 60 Kč 85 Kč
2 týdny 40 Kč 45 Kč 60 Kč 85 Kč 120 Kč
3 týdny 55 Kč 60 Kč 85 Kč 120 Kč 170 Kč
4 týdny 80 Kč 85 Kč 120 Kč 170 Kč 240 Kč
přelepky 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč

Ceník platný od 1. 1. 2023.

 1. Provozovatel výlepové služby: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko
 2. Informace o výlepové službě s mapou míst výlepu dostupné online zde: milevskem.cz/vylepova-sluzba
 3. Plakáty k výlepu jsou přijímány v provozní době Turistického informačního centra v Milevsku - nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko, tel.: +420 735 759 510, +420 383 809 101, e-mail: infocentrum@milevskem.cz.
 4. Výlepový den — zpravidla pondělí.
 5. Uzávěrka příjmu plakátů — pátek 16:30 hod.
 6. Výlep lze objednat minimálně na jeden a maximálně na čtyři týdny. Je-li výlep požadován na dobu delší než čtyři týdny, výlep se obnovuje a znovu účtuje. Cena se stanovuje za každý započatý týden.
 7. Formát vylepovaných plakátů se určuje při přejímání plakátů. Pokud plakát přesahuje normovaný rozměr je účtován za rozměr větší.
 8. Rezervace a garantovaný výběr místa na výlepových plochách se neprovádí.
 9. Výlep se hradí hotovostně, v případě úhrady fakturou je nutná objednávka.
 10. Z výlepu jsou vyloučeny plakáty, které mají urážlivý obsah, jejich zveřejnění by mohlo způsobit pohoršení nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 11. Neoprávněný výlep bude ihned likvidován a oznámen Městské policii.
 12. Volební kampaň
  1. V době oficiální volební kampaně vylepí společnost na plakátovacích plochách maximálně 5 plakátů formátu A2 každému subjektu kandidujícímu v příslušných volbách. Pokud dojde k souběhu dvojích voleb ve stejném termínu (např. volby komunální a senátní apod.), pohlíží se na volební kampaně odděleně i tehdy, když v nich kandidují totožné subjekty.
  2. Formát plakátů může být libovolný, ve svém souhrnu však nesmí přesáhnout plochu uvedenou v bodě 1. (tedy lze vylepit např. deset plakátů formátu A3, dva plakáty formátu Al apod.).
  3. Na využití plochy má vliv pouze obsah plakátu (tedy to, který politický subjekt propaguje), nikoli zadavatel zakázky.
  4. Evidenci využití plakátovacích ploch vede pracovník pověřený výlepem.

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.